EHBO Team – Offerte formulier

Gegevens evenement

1. Naam evenement:

2. Aantal bezoekers:

3. Aantal deelnemers: (indien van toepassing)

4. Locatie:

5. Datum evenement:

6. Begin-en eindtijd evenement:

Gegevens locatie

7. Evenement vindt plaats: BinnenBuitenBeide

8. EHBO-ruimte aanwezig? (of een ruimte welke hiervoor kan worden ingericht) JaNeeNog niet bekend

9. Stromend water aanwezig? JaNeeNog niet bekend

10. Elektriciteit aanwezig? JaNeeNog niet bekend

11. Risico-elementen aanwezig, zo ja welke? (Alcohol, drugs, voertuigen, risicovolle sporten etc.)

Gegevens aanvrager

Mocht u het antwoord niet weten op één van de vragen geef ons dan een indicatie.